Pohjois-Savon

metsänhoitokoulusäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää metsätalousopetuksen antamista Pohjois-Savon yksityismetsänomistajille ja niiksi aikoville, sekä muita toimenpiteitä, joiden päämääränä on yksityismetsien tuoton kohottaminen.

Historia

26.6.1946 joukko edistyksellisiä maatalous- ja metsäalan toimijoita perusti Ensimmäisen Metsänhoitokoulun Kannatusyhdistyksen.

 

Ennen metsäkoulun valmistumista metsänomistajakursseja pidettiin Suonenjoella vuosina 1948 - 1952. Pitkällisen väännön jälkeen metsäkoulu valmistui Toivalaan elokuussa v. 1953.

 

8.7.1958 Ensimmäisen Metsänhoitokoulun Kannatusyhdistys ry. teki päätöksen, että perustetaan Pohjois-Savon Metsänhoitokoulusäätiö ja oikeusministeriö vahvisti säätiön säännöt esitetyssä muodossaan.

 

Säätiön sääntöjä on tuon jälkeen päivitetty yhden kerran v. 2008 lähinnä sen vuoksi, kun alkuperäisten taustaorganisaatioiden nimet olivat aikojen saatossa muuttuneet moneen kertaan. Samoin uusissa säännöissä varauduttiin myös siihen, että joku taustaorganisaatioista mahdollisesti lakkautettaisiin.

Meistä

Toiminta

 

 

 

 

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla opintoapurahoja, stipendejä ja avustuksia, järjestämällä valistustilaisuuksia, sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Säätiö voi myös omistaa ja ylläpitää metsänhoitokoulua.

 

Säätiö omistaa Pohjois-Savon alueella 18 metsätilaa, joiden yhteispinta-ala on hieman yli 1000 ha. Säätiö rahoittaa toimintansa pääosin metsätalouden harjoittamisella. Metsätilat toimivat Savon Ammattiopiston metsätalouden opiskelijoiden harjoitustyömaakohteina. Säätiö tukee oppilaitoksen toimintaa lisäksi oppilaille myönnettävien stipendien muodossa sekä tukemalla oppilaitoksen erilaisia hankkeita avustamalla tarvittavan omarahoitusosuuden hankkimisessa. Säätiö myöntää vuosittain myös muutaman metsänomistajastipendin pohjoissavolaisille metsänomistajille.

 

Metsänomistajastipendin/stipendien myöntöperusteet ovat seuraavat:

Hakija on yksityismetsänomistaja, joka asuu ja omistaa metsää Pohjois-Savossa.

On esimerkillisesti kehittänyt tietojaan ja taitojaan metsäasioissa.

On toiminut esimerkillisesti omien metsiensä tuoton kohottamiseksi (ansiokas metsien hoito, tuloksekas metsänparannustoiminta, metsien monimuotoisuuden huomioiminen jne.)

Hakija ei ole suorittanut metsäalan toimihenkilö tai sitä korkeampaa tutkintoa.

 

Niitä voi hakea metsanomistaja itse tai stipendejä voi ehdottaa haettavaksi jokin ulkopuolinen taho.

 

Päätöksen stipendin myöntämisestä tekee säätiön hallitus.

 

Lisää tietoja:

https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=9410

 

Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiön metsänomistajastipendit 2020 jaettu

 

Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiön metsänomistajastipendit on myönnetty Jussi Miihkiselle, Pekka Mönkköselle sekä Heikki ja Raili Oksmanille.

 

Stipendien myöntöperusteet ovat seuraavat:

 

    Hakija on yksityismetsänomistaja, joka asuu ja omistaa metsää Pohjois-Savossa.

    On esimerkillisesti kehittänyt tietojaan ja taitojaan metsäasioissa.

    On toiminut esimerkillisesti omien metsiensä tuoton kohottamiseksi (ansiokas metsien hoito, tuloksekas metsänparannustoiminta, metsien monimuotoisuuden huomioiminen jne.)

    Hakija ei ole suorittanut metsäalan toimihenkilön tai sitä korkeampaa tutkintoa.

 

Metsänhoitokoulusäätiö myöntää stipendejä vuosittain yhden tai useamman, ja niihin käytettävä summa on tänä vuonna yhteensä 3000 euroa.

 

Stipendit toimitetaan vastaanottajille henkilökohtaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

 

Valtuuskuntaan, joka on säätiön toimintaa tukeva ja valvova elin, kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.  Jäsenistä valitsevat Suomen metsäkeskus, MTK Pohjois-Savo ry ja ProAgria Itä-Suomi kukin kolme jäsentä Pohjois-Savon alueelta.  Suotavaa on, että ainakin viisi jäsenistä olisi pohjois-savolaisia metsänomistajia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Hallitus

Jukka Lyytikäinen

Hallituksen puheenjohtaja

0500 376 581

 

Tauno Partanen

Hallituksen jäsen/sihteeri/metsäasioiden hoitaja

050 436 8066

 

Markku Jokela

Hallituksen varapuheenjohtaja

040 7088 584

 

Markku Miettinen

Valtuuskunnan puheenjohtaja

050 323 8919

 

Sähköposti

hallitus@metsanhoitokoulusaatio.fi

 

Postiosoite

 C/O Orakaskuja 1, 70910 Vuorela

 

Pohjois-Savon

Metsänhoitokoulusäätiö

TARKOITUS

TOIMINTA

HISTORIA

YHTEYS