Pohjois-Savon
metsänhoitokoulusäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää metsätalousopetuksen antamista Pohjois-Savon yksityismetsänomistajille ja niiksi aikoville, sekä muita toimenpiteitä, joiden päämääränä on yksityismetsien tuoton kohottaminen.

Historia

26.6.1946 joukko edistyksellisiä maatalous- ja metsäalan toimijoita perusti Ensimmäisen Metsänhoitokoulun Kannatusyhdistyksen.

 Ennen metsäkoulun valmistumista metsänomistajakursseja pidettiin Suonenjoella vuosina 1948 - 1952. Pitkällisen väännön jälkeen metsäkoulu valmistui Toivalaan elokuussa v. 1953.

 8.7.1958 Ensimmäisen Metsänhoitokoulun Kannatusyhdistys ry. teki päätöksen, että perustetaan Pohjois-Savon Metsänhoitokoulusäätiö ja oikeusministeriö vahvisti säätiön säännöt esitetyssä muodossaan.

Säätiön sääntöjä on tuon jälkeen päivitetty kaksi kertaa v. 2008 ja v. 2022. Sääntöjen päivittäminen on johtunut lähinnä siitä, että alkuperäisten taustaorganisaatioiden nimet ovat aikojen saatossa muuttuneet moneen kertaan ja että uusittu säätiölaki astui voimaan v. 2015. Samoin uusissa säännöissä on varauduttu myös siihen, että joku taustaorganisaatioista mahdollisesti lakkautettaisiin.

Metsänhoitokoulun työtä metsänomistajien ja metsäammattilaisten kouluttajana jatkaa metsäoppilaitos osana Savon ammattiopistoa.  www.sakky.fi/toivala

Toiminta

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla opintoapurahoja, stipendejä ja avustuksia, järjestämällä valistustilaisuuksia, sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Säätiö voi myös omistaa ja ylläpitää metsänhoitokoulua.

Säätiö omistaa Pohjois-Savon alueella 18 metsätilaa, joiden yhteispinta-ala on hieman yli 1000 ha. Säätiö rahoittaa toimintansa pääosin metsätalouden harjoittamisella. Metsätilat toimivat Savon Ammattiopiston metsätalouden opiskelijoiden harjoitustyömaakohteina. Säätiö tukee oppilaitoksen toimintaa lisäksi oppilaille myönnettävien stipendien muodossa sekä tukemalla oppilaitoksen erilaisia hankkeita avustamalla tarvittavan omarahoitusosuuden hankkimisessa. Säätiö myöntää vuosittain myös muutaman metsänomistajastipendin pohjoissavolaisille metsänomistajille.

Metsänomistajastipendin/stipendien myöntöperusteet ovat seuraavat:

– Hakija on yksityismetsänomistaja, joka asuu ja omistaa metsää Pohjois-Savossa.
– On esimerkillisesti kehittänyt tietojaan ja taitojaan metsäasioissa.

– On toiminut esimerkillisesti omien metsiensä tuoton kohottamiseksi (ansiokas metsien hoito, tuloksekas metsänparannustoiminta, metsien monimuotoisuuden huomioiminen jne.)

– Hakija ei ole suorittanut metsäalan toimihenkilö tai sitä korkeampaa tutkintoa.

Niitä voi hakea metsanomistaja itse tai stipendejä voi ehdottaa haettavaksi jokin ulkopuolinen taho. Hakemus tulee toimittaa hallitukselle kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä.

Avaa hakemuskaavake tästä

Päätöksen stipendin myöntämisestä tekee säätiön hallitus.

Lisää tietoja:

https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=9410

Meistä

Säätiön hallintoeliminä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

Hallintoneuvostoon, joka on säätiön toimintaa tukeva ja valvova elin, kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.  Jäsenistä valitsevat Suomen metsäkeskus, MTK Pohjois-Savo ry ja ProAgria Itä-Suomi kukin kolme jäsentä Pohjois-Savon alueelta.  Suotavaa on, että ainakin viisi jäsenistä olisi pohjois-savolaisia metsänomistajia.

 

Yhteystiedot

Markku Jokela
Hallituksen puheenjohtaja
040 7088 584

Tauno Partanen
Hallituksen jäsen / sihteeri / metsäasioiden hoitaja
050 436 8066

Tiina Paananen
Hallintoneuvoston puheenjohtaja
050 064 8246

Markku Miettinen
Hallituksen varapuheenjohtaja
050 323 8919

Sähköposti
hallitus@metsanhoitokoulusaatio.fi

Postiosoite 
C/O Orakaskuja 1, 70910 Vuorela

(C) Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiö sr